Đăng tin miễn phí
 • TRẠI GÀ QUANG TRUNG UY TÍN NHÌU NĂM TRÊN 5GIAY NÓI RIÊNG VÀ VỚI A NH EM NÓI CHUNG, KHÔNG CẦN NÓI NHÌU VỀ BỔN BANG VÀ CÁCH LÀM ĂN.GÀ VIT TIN TƯỞNG THÌ CHƠI.
  ĐỊA CHỈ.NGAY ỦY BAN XÃ BÌNH MỸ, QUA CẦU RẠCH TRA 800M.call có người ra rước.
  * Website: WWW.TraiGaQuangTrung.Com
  * SĐT: 0948.14.41.39 or 0907.07.5510 Liên hệ trực tiếp với Bi chủ Trại Gà QUANG TRUNG
  * BẢN ĐỒ:
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung

  HÌNH THỨC GIAO DỊCH.
  GÀ NÒI CẦN CHÂN CẲNG TỐT.NÊN TỐT NHẤT ANH EM GHÉ TRẠI XEM TRỰC TIẾP DÙM.SỐ LƯỢNG ÍT HƠN GÀ TRE NHƯNG LUÔN CÓ GÀ CHO ANH EM CHƠI.TỪ VĂN NGHỆ 5 - 10 TRIỆU.TỚI HÀNG C1.
  RIÊNG ANH EM Ở TỈNH.TIN TƯỞNG THÌ BÁO SỐ KG HAY THAM KHẢO HÌNH BÊN WEBSITE.GỬI TIỀN VÀO TÀI KHOẢN,RỒI TRẠI SẼ GỬI GÀ SỚM NHẤT.GÀ GỬI ĐI TỈNH,BAO ANH EM TÌNH TRẠNG TRỐI NƯỚC 48 TIẾNG.BAO CHÂN CỰA VÀ ĐỘ LỲ CHO DÒNG GÀ C1 TỪ KHI BẮT ĐẾN KHI 15 NGÀY(CHO ĐẾN LÚC ANH EM THỬ CỰA X1)
  NÓI CHUNG.TIỀN NÀO CỦA ĐÓ.CHỦ YẾU UY TÍN ĐỂ CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN.TRẠI NHIỆT TÌNH VỚI ANH EM ĐAM MÊ VÀ NHIỆT TÌNH.
  GIÁ GÀ NÒI.
  GÀ MỚI.TỪ 2 TỚI 5 TRỊU.TÙY BỔN.TÙY THÁNG GÀ.
  GÀ QUA CỰA.TỪ 3 TRỊU TRỞ LÊN.TÙY CON.

  tài khoản ngân hàng agribank.chủ tk.chap thành phước.
  chi nhánh xuyên á.
  số tài khoản.6150205333418

  tài khoản techkom bank.chủ tk.chap thành phước.
  chi nhánh gia đinh.
  số tài khoản.19025717219019

  >> Xem Gà Tre: TẠI ĐÂY

  DÀN GÀ NÒI ĐANG CHẾ ĐỘ NUÔI CỦA TRẠI
  gà nòi c1..up tượng trưng vài em..số lượng 20 em..hàng c1..anh em ghé trại xem sổ tại trại..luôn có gà nuôi sẵn cho anh em tiếp bồ quang khu vực sài gòn..vì gà nòi mang nhìu yếu tố nên hạn chế up hình ảnh..anh em thông cảm xem gà trực tiếp dùm.

  VIP 1..asil f1.2kg5..gà tơ mới lên,trạng đá 2kg650.mồng trích chân thau.lưng đôi.cao ráo,dáng mạnh gà.
  thành tích.gà mới,đang nuôi chế độ.
  lối đá.aloxo.còn nết gà tơ,đang nuôi lại.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  VIP 2.điều bông 2kg680.lai máu asil.lưng đôi,lông sát.lên tay đúc.cấp mình dày.hàng chơi c1.
  thành tích.2x.hiện sung mãn.
  lối đá.bếnthế.gà đá nhìu bến.hàng đấu.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  VIP 3.cùng bầy,xanh lai máu asil 2kg5.mồng ngã nhẹ,cắt.mắt trắng,dáng giot nước.chân cẳng đẹp,dáng mạnh gà.
  thành tích.gà mới đang nuôi chế dộ đá.
  lối đá.nạp lùa tốc độ.níu lông được bươi nhu máy xới.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  VIP 4.bông 2kg7.lai asil.mình đúc như betong.chân trắng mắt ngà,hàng đấu c1 mùa rồi.
  thành tích,1x múa rồi.thay lông xong thử cựa win lại 1x.chân cựa xuất sắc.
  lối đá.canh,chặn,nạp chân sâu,cựa tốt.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  VIP 5.vàng 2kg5.gà tơ mới lên.trạng đá 2kg7.mổng dâu,chân thau,mắt trắng.dáng giot nước,cao ráo.kín gà.
  thành tích.gà mới,đang nuôi lại.
  lối đá.canh,nạp.bo rát.níu lông không buông.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  VIP 6.khét sữa 2kg6.mồng dâu đứng,chân trắng.dáng hình liền mạnh gà,nết dữ,bổn xài cựa.
  thành tích.1x thử cựa.
  lối đá.so đẩy,chân cựa tốt,níu lông siêng miệng.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  vip 7.vàng ức ó.3kg2.mồng dâu,chân xanh.bổn vàng lai máu asil anh em chơi qua nhìu,không quảng cáo nhìu.
  thành tích,gà mới đang nuôi lại.
  lối đá.cnah,nạp,chịu nhồi chân đôi,chân ba.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  vip8.chuối trắng mồng trà.2kg380.lai máu.lườn tàu.hình lông phủ 2kg7.bổn chuối kelso của trại.
  thành tích.3x đá tiền.hiện sung mãn.
  lối đá.tránh né,nhập vào đá bo lớn,níu lông cực nhanh miệng,chịu siết.
  giá call.hàng đấu

  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  vip 9.que trích.2kg8.jap asil.que chân điểm.mình đúc,lông sát,lên tay như be6tong.bổn chơi c1.
  thành tích.gà mới,đang nuôi lại.
  lối đá.nạp chân lớn.gà lai 3kg đá không qua chân.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  vip 10.điều đỏ cổ khoan.2kg5.lai máu asil.mình đúc,lông sát.mồng dâu đứng,mắt xanh.
  thành tích.gà mới,đang nuôi lại.
  lối đá.canh,nạp,phan chân sâu,hết lực,níu lông chịu tùng đá theo gà lai
  giá call.hàng đấu

  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  V11.vàng chân xanh.3kg.gà nọc mới xông lông.hàng chuẩn c1,không quảng cáo nhìu.
  thành tích.win thông mùa đầu.
  lối đá.canh,nạp,bo lớn.hớ chân chịu lùa.bo lớn,chân sâu.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  vip 12.cú cườm 2kg6.mồng dâu,chân trắng,bổn cú lửa của trại.hàng đấu không quảng cáo nhìu.dáng mạnh gà.chân cẳng sạch.
  thành tích.gà mới,đang nuôi chế độ.
  lối đá.canh,nạp.chắc bo.níu lông chịu cài mu lưng.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  v13.xanh bông 2kg5.còn mỏng gà.trạng đá 2kg7.bổn nhìu anh em choi qua.khong6q uảng cáo nhìu.dáng hình mạnh,bổn chịu đâm.may độ.
  thành tích.gà mới,đang nuôi lại.
  lối da91.sổ dạt đầu,đá chân sâu,biết tránh né.
  giá call.hàng đấu

  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  VIP.14.asil vàng mồng ngã.2kg6.chân vàng.lai asil tương dối sâu.bổn chơi kam
  thành tích.2x.hiện dang nuôi lại.
  lối đá.phang chân đau,hết chân,đá nhanh,tốc dộ,cựa chuẩn.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  v15.điều asil.2kg550.mồng ngã nhẹ.bổn đá tiền không quảng cáo nhìu.chân xanh,vảy đẹp.dáng liền,kín gà.
  thành tích.win 1x.,đang nuôi lại.
  lối đá.nạp chân đôi.cựa nghiệt.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  v16.bướm asil.2 anh em
  gà anh.bướm 2kg450.chân thau,mồng trích.hình 3 khúc.lông sát.lên tay cục sắt.đang ra lông đủ.cùng cha với bổn asil xanh 4 anh em.bổn chơi c1 không quảng cáo nhìu.
  thành tích.gà mới,đang nuôi.
  lối đá.bao sổ gà mỹ 2kg6.gà sổ bo lớn,đá hết chân.từ ngoài vào trong.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung

  vip.17.vàng ức ó 2kg6,mồng dấu,chân xanh,mặt râu.lên tay đúc.bổn vàng ức ó nhìu anh em chơi qua,không quảng cáo nhìu.
  thành tích.gà mối,hiện sung mãn.
  lối đá.nạp nhồi,chân đôi,bo lớn,níu lông chịu trây.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  vip18.xanh 2kg6.bổn xanh asil.lông sát,lưng đôi,dáng liền mạnh gà.hàng đấu không quảng cáo nhìu.
  thành tích.1x hiện đang nuôi lại.
  lối đá,canh nạp,chắc bo.gà đá từng chân sát chân,cựa.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  v19.xám 2kg450.chân vàng,mồng dâu.hình lông phủ 2kg6,dán cánh đuôi lau,bổn đá c1.
  thành tích.2x hiện đang nuôi lại.
  lối đá.canh,nạp.nhấc chân chịu lùa,chân đôi,bo đá lớn.cựa nghiệt ngã.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  v20.bông lai máu.2kg9.mồng ngã.điều bông chân điểm.hình 3 khúc.dáng mạnh gà,bổn xài cựa.
  thành tích.1x.hiện đang nuôi lại.
  lối đá.canh.nạp chân đôi,bo lớn,đá lông và cựa.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  v21.chuối trắng 2kg9.lai asil,mới xông lông.hàng đấu mùa rồi,thay lông vừa xong.
  thành tích.1x thử cựa.về thay lông.
  lối đá.nap,rớt chân níu lông đá không buông miệng.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  v22,bổn chuối lai kelso.2kg50.mồng dâu,chân trắng.dáng giot nước.bổn chơi c1.không quảng cáo nhìu.
  thành tích.1x.hiện đang nuôi lại.
  lối đá.nạp chân sâu,gặp gà nạp.biết chặn.chịu siết lông.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  v23.vàng trích.2kg450.lai mỹ.chân xanh.mắt trắng.cao ráo,hình lông phủ,nết dữ.
  thành tích.2x.chuyền lông/hiện xong lông.đang nuôi lại chề độ.
  lối đá.nạp,lùa, bo lớn.nạp chân đôi.nhập vào chịu siết.xài cựa.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  v24,khét 2kg550.bổn khét việt.mồng dâu đứng.hình 3 khúc.mạnh gà.lưng đôi,khét chân xanh.chân cẳng sạch.
  thành tích.gà mới,đang chế dộ nuôi.
  lối đá.nạp nhồi chân đôi.bo lớn.níu lông được không buông miệng.
  giá call.hàng đấu
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung
  v25..xanh lai máu asil.2kg6.mồng ngã.mặt da cóc.mình đúc,lông sát.dáng mạnh gà.bỗn đâm.
  thành tích.gà mới đang nuôi chế độ,
  lối đá.sổ dạt đầu,tránh né,đẩy vào sâu chân,bo tốt.
  giá call.
  Gà nòi hàng đi C1 cho toàn thể anh em gần xa - Trại Gà Quang Trung


  lời cuối chúc anh em chơi gà nói chung và anh em cộng đồng nói riêng sức khỏe và thành công.chân thành cảm ơn anh em gần xa đả tin tưởng và ủng hộ trại suốt thời gian qua.CHÀO THÂN ÁI.
  Mọi nhu cầu vui lòng gọi 0948 1441 39 hay 0907075510 (Gặp Bi) chân thành cảm ơn.  
  Tin đăng tương tự
  Gà Nam Mỹ cao 1 mét 2 nặng 1 6kg .600k /con ..0 8 1 8 4 8 9 9 1 9 Zalo

  Gà Nam Mỹ cao 1 mét 2 nặng 1 6kg .600k /con ..0 8 1 8 4 8 9 9 1 9 Zalo

  600.000

  tuần trước

  1087 Lượt xem

  123 kinh dương vương,bình tân,tp hcm, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

  Bán Chim Trĩ Tại Thủ Đức, TPHCM

  Bán Chim Trĩ Tại Thủ Đức, TPHCM

  25.000

  tuần trước

  884 Lượt xem

  113/18 Đường Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

  Chuyên Cựa gà đá tiền lớn-Thép đen- Cựa siêu thông(cựa kim) - Cựa tháp

  Chuyên Cựa gà đá tiền lớn-Thép đen- Cựa siêu thông(cựa kim) - Cựa tháp

  450.000

  3/1/2023

  582 Lượt xem

  Địa chỉ: 155 đường số 41, phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

  Bán chim yến phung và tổ cho yến phụng sinh sản..

  Bán chim yến phung và tổ cho yến phụng sinh sản..

  180.000

  24/12/2022

  543 Lượt xem

  trịnh thị dối, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

  Rùa Cảnh Online - Chuyên các loại rùa common, rùa cá sấu

  Rùa Cảnh Online - Chuyên các loại rùa common, rùa cá sấu

  150.000

  25/1/2023

  428 Lượt xem

  Chung Cư Lý Nam Đế , Lô C2 , P408 , Q11 , TPHCM, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

  Chào mào huế bổi hàng vip giá chuẩn.

  Chào mào huế bổi hàng vip giá chuẩn.

  200.000

  tuần trước

  405 Lượt xem

  Chợ xuân thới thượng huyện hóc môn, , TP.Hồ Chí Minh

  Cung cấp Artemia sinh khối đông lạnh tươi (Thức ăn dinh dưỡng cho cá)

  Cung cấp Artemia sinh khối đông lạnh tươi (Thức ăn dinh dưỡng cho cá)

  30.000

  19/10/2022

  368 Lượt xem

  194/1 trần bá giao p5 gò vấp, , TP.Hồ Chí Minh

  HCM - Dương xỉ thân gỗ, dương xỉ vua, culi, tổ phụng, cây ráy

  HCM - Dương xỉ thân gỗ, dương xỉ vua, culi, tổ phụng, cây ráy

  1.000

  5/10/2022

  321 Lượt xem

  E1/24 ấp 5 xã Phong Phú huyện Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

  Trại gà QUANG TRUNG chuyên GÀ TRE, NÒI đi kam c1 và những em gà c2 khu phố, hàng chuẩn.

  Trại gà QUANG TRUNG chuyên GÀ TRE, NÒI đi kam c1 và những em gà c2 khu phố, hàng chuẩn.

  2.000.000

  24/11/2022

  313 Lượt xem

  30/4 Đường số 151, Ấp 6B, , TP.Hồ Chí Minh

  Bán gà tre lai mỹ ! (update gà mới thường xuyên)

  Bán gà tre lai mỹ ! (update gà mới thường xuyên)

  2.300.000

  17/10/2022

  309 Lượt xem

  345 tô ngọc vân, p linh đông, q thủ đức., Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

  Thùng nhựa nuôi cá cảnh 1000 lít Lhe 0967788450 Ngọc

  Thùng nhựa nuôi cá cảnh 1000 lít Lhe 0967788450 Ngọc

  780.000

  20/10/2022

  245 Lượt xem

  35-36 ĐƯỜNG DD6, CHỢ AN SƯƠNG, P TÂN HƯNG THUẬN, Q12, TP HCM, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

  Trại gà kiểng gồm các giống gà ngoại nhập: Serama,Rosecomo,Ba Lan Sư Tử,Phoenix,Sikie,Vảy cá,gà Thái

  Trại gà kiểng gồm các giống gà ngoại nhập: Serama,Rosecomo,Ba Lan Sư Tử,Phoenix,Sikie,Vảy cá,gà Thái

  10.000

  28/10/2022

  235 Lượt xem

  83 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Tây, , TP.Hồ Chí Minh , Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

  BÁN HOA LÀI (HOA NHÀI) TƯƠI, HOA SEN TRẮNG, HOA SEN HỒNG, HOA SỨ, LAN THÁI & VANDA.

  BÁN HOA LÀI (HOA NHÀI) TƯƠI, HOA SEN TRẮNG, HOA SEN HỒNG, HOA SỨ, LAN THÁI & VANDA.

  29/11/2022

  227 Lượt xem

  Cá Cảnh Hiệu Nhân-Chuyên kinh doanh các loại cá Rồng - LUÔN CẬP NHẬT CÁ MỚI HẰNG NGÀY

  Cá Cảnh Hiệu Nhân-Chuyên kinh doanh các loại cá Rồng - LUÔN CẬP NHẬT CÁ MỚI HẰNG NGÀY

  500.000

  22/7/2022

  218 Lượt xem

  31 Lưu Xuân Tín, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

  Cung cấp gà con dòng Mỹ mặt lọ Pure Coal Miner Mugs !!!

  Cung cấp gà con dòng Mỹ mặt lọ Pure Coal Miner Mugs !!!

  500.000

  21/11/2022

  211 Lượt xem

  2/17 Yên Đỗ, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

  Vĩnh long gà nòi gà tre có clip xổ

  Vĩnh long gà nòi gà tre có clip xổ

  500.000

  25/9/2022

  208 Lượt xem

  296 Trần Phú Q 5 TP HCM, Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long

  bán Rắn lục kim xanh ( rắn voi xanh) + Rắn Ráo nuôi cảnh!

  bán Rắn lục kim xanh ( rắn voi xanh) + Rắn Ráo nuôi cảnh!

  100.000

  28/12/2022

  187 Lượt xem

  170/46 Trung Mỹ Tây 2A, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM, , TP.Hồ Chí Minh

  Bán con giống gà cuban nhập 500k/ con.. 0 8 1 8 4 8 9 9 1 9 Zalo

  Bán con giống gà cuban nhập 500k/ con.. 0 8 1 8 4 8 9 9 1 9 Zalo

  500.000

  9/1/2023

  183 Lượt xem

  123 kinh dương vương,bình tân,tp hcm, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

  Chuyên phối giống chó poodle, chó pug thuần chủng ở TPHCM.

  Chuyên phối giống chó poodle, chó pug thuần chủng ở TPHCM.

  900.000

  18/1/2023

  174 Lượt xem

  692 phạm văn chiêu. P13. Gò vấp. TPHCM, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

  Cựa gà đá, gà nòi, gà tre chất lượng cao - giá rẻ !

  Cựa gà đá, gà nòi, gà tre chất lượng cao - giá rẻ !

  28/12/2022

  168 Lượt xem

  CUNG CẤP GIỐNG CHUỐI CẤY MÔ-Q9

  CUNG CẤP GIỐNG CHUỐI CẤY MÔ-Q9

  4.000

  16/10/2022

  167 Lượt xem

  26/5 Hàng Tre, q9, hcm, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

  Giao lưu vài em bonsai mini giá mềm!!!

  Giao lưu vài em bonsai mini giá mềm!!!

  29/8/2022

  157 Lượt xem

  40 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

  Gà_ Trà Vinh_ Bán gà tre Mỹ rặc 100% ( Trống, mái ). LH: 0916.474.000

  Gà_ Trà Vinh_ Bán gà tre Mỹ rặc 100% ( Trống, mái ). LH: 0916.474.000

  500.000

  25/9/2022

  153 Lượt xem

  214 Khóm 1 phường 2 Thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

  Máy Rung, Khuôn đổ đan bê tông chuồng heo - 0986.200.200

  Máy Rung, Khuôn đổ đan bê tông chuồng heo - 0986.200.200

  99.999

  19/1/2023

  147 Lượt xem

  Hòa thành, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

  Nhận cắt Tai pitbull, Bully cực đẹp tại miền Nam - 0932.152.152

  Nhận cắt Tai pitbull, Bully cực đẹp tại miền Nam - 0932.152.152

  666.666

  12/11/2022

  144 Lượt xem

  Mỹ Xuân B1, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

  HCM-VT : Bán tấm nhựa lót sàn chuồng chó, mèo, heo, dê - 0986200200

  HCM-VT : Bán tấm nhựa lót sàn chuồng chó, mèo, heo, dê - 0986200200

  70.000vnđ

  30/8/2022

  143 Lượt xem

  Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

  Bán gà con cuban nos

  Bán gà con cuban nos

  1.000.000

  14/1/2023

  141 Lượt xem

  49/60/10 Trịnh Đình trọng P. Phú Trung Q . Tân Phú, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

  Cá La Hán: Thái Đỏ, King Kamfa, King Lai, Kim Cương đỏ, Cá la hán bột các loại

  Cá La Hán: Thái Đỏ, King Kamfa, King Lai, Kim Cương đỏ, Cá la hán bột các loại

  1.500.000

  25/9/2022

  138 Lượt xem

  74/7 phan đăng lưu p.5 phú nhuận, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

  Chậu ghép thông minh báo giá các mẫu chậu nhựa trồng rau , trồng cây

  Chậu ghép thông minh báo giá các mẫu chậu nhựa trồng rau , trồng cây

  165.000

  19/11/2022

  122 Lượt xem

  Ngõ 36 lê trọng Tấn, Quận Hà Đông, Hà Nội

  TPHCM- MCT lùn lực Vip!!

  TPHCM- MCT lùn lực Vip!!

  29/3/2022

  121 Lượt xem

  40 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, , TP.Hồ Chí Minh

  Chậu nhựa trồng rau thông minh ghép dài 2.5m có chân kê cao

  Chậu nhựa trồng rau thông minh ghép dài 2.5m có chân kê cao

  890.000

  7/10/2022

  116 Lượt xem

  số 6 ngõ 73 Phùng Khoang, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

  Asil Bobby - Simon Và 2 Mái Cubannos f1

  Asil Bobby - Simon Và 2 Mái Cubannos f1

  1.200.000

  19/6/2022

  116 Lượt xem

  Khu Phố 9 - Phường Chánh Phú Hòa - Bến Cát - Bình Dương, Huyện Bến Cát, Bình Dương

  Chihuahua - Chiwawa (đực) lông màu hồng phấn (màu hiếm lilac nhạt)

  Chihuahua - Chiwawa (đực) lông màu hồng phấn (màu hiếm lilac nhạt)

  3.500.000

  11/9/2022

  112 Lượt xem

  218/44 Tô Ngọc Vân - Thủ Đức

  Bán Cây Mai Vàng Đẹp

  Bán Cây Mai Vàng Đẹp

  75.000.000

  20/8/2022

  109 Lượt xem

  Thống nhất, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

  Bán Hoa dây leo giả uy tín chất lượng giá rẻ nhất

  Bán Hoa dây leo giả uy tín chất lượng giá rẻ nhất

  1.000

  3/2/2022

  107 Lượt xem

  0989039323, , Hà Nội

  Cosa Grooming - Trường đào tạo Cắt tỉa Lông cho cún, mèo

  Cosa Grooming - Trường đào tạo Cắt tỉa Lông cho cún, mèo

  1.000

  13/7/2022

  103 Lượt xem

  68 Thạch thị Thanh,P. Tân Định, Q.1, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

  Bán chó đốm Dalmatian 7 tháng tuổi

  Bán chó đốm Dalmatian 7 tháng tuổi

  7.000.000

  23/7/2022

  97 Lượt xem

  Tp. HCM, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

  Q8 Cầu Chữ Y chuyên Bán , Chim Vành khuyên ( Khoen )

  Q8 Cầu Chữ Y chuyên Bán , Chim Vành khuyên ( Khoen )

  1.000

  14/10/2022

  94 Lượt xem

  cầu chữ Y, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

  phối chó poodle Bug mặt xệ , phối chó poodle thuần chủng 100%.

  phối chó poodle Bug mặt xệ , phối chó poodle thuần chủng 100%.

  1.200.000

  25/3/2022

  93 Lượt xem

  692 phạm văn chiêu. P13. Gò vấp. TPHCM, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

  Thùng nhựa trồng cây nuôi cá dung tích 1000 lit - giao hàng toàn quốc

  Thùng nhựa trồng cây nuôi cá dung tích 1000 lit - giao hàng toàn quốc

  300.000

  tuần trước

  92 Lượt xem

  35 - 36 đường DD6, P.Tân Hưng Thuận, Q12, HCM, , TP.Hồ Chí Minh

  Quả cầu nước, cối xoay nước để bàn

  Quả cầu nước, cối xoay nước để bàn

  290.000

  4/5/2022

  92 Lượt xem

  P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

  CHIHUAHUA - CHIWAWA MÀU HIẾM LOANG MERLE (ĐỰC) ❤️❤️❤️

  CHIHUAHUA - CHIWAWA MÀU HIẾM LOANG MERLE (ĐỰC) ❤️❤️❤️

  7.000.000

  7/12/2022

  89 Lượt xem

  218/44 Tô Ngọc Vân - Thủ Đức

  Cao su - xốp cách nhiệt lạnh cho đường ống

  Cao su - xốp cách nhiệt lạnh cho đường ống

  1.000

  19/8/2022

  87 Lượt xem

  80B TX13 - P.Thạnh Xuân - Q.12- HCM, , TP.Hồ Chí Minh

  Thiết kế và lắp đặt bể cá Koi mini trong sân vườn giá rẻ tại nghệ an.

  Thiết kế và lắp đặt bể cá Koi mini trong sân vườn giá rẻ tại nghệ an.

  20.000.000

  6/10/2022

  85 Lượt xem

  ngõ 3H nhà số 32 đường mai hắc đế tp vinh nghệ an, Tp.Vinh, Nghệ An

  Bán Cây Sala Ngọc Kỳ Lân

  Bán Cây Sala Ngọc Kỳ Lân

  1.000.000

  30/10/2022

  84 Lượt xem

  Thống nhất, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

  Chihuahua - Chiwawa (đực) SIÊU VIP BÒ SỮA TEACUP !

  Chihuahua - Chiwawa (đực) SIÊU VIP BÒ SỮA TEACUP !

  5.000.000

  8/12/2022

  83 Lượt xem

  218/44 Tô Ngọc Vân - Thủ Đức

  Lưới làm chuồng cọp giàn lan, lưới hàn ô vuông, lưới hàn mạ kẽm

  Lưới làm chuồng cọp giàn lan, lưới hàn ô vuông, lưới hàn mạ kẽm

  20.000

  11/9/2022

  82 Lượt xem

  khu đô thi Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, , Hà Nội

  Chậu nhựa trồng cây chanh, hoa hồng, hoa giấy, cao 58cm

  Chậu nhựa trồng cây chanh, hoa hồng, hoa giấy, cao 58cm

  369.000

  2/6/2022

  82 Lượt xem

  số 6 ngõ 73 Phùng Khoang, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

  Thi công hồ cá koi tại bình dương - 0973563068

  Thi công hồ cá koi tại bình dương - 0973563068

  10.000.000

  29/7/2022

  81 Lượt xem

  401/52 Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

  MDk0ODE0NDEzOQ==

  (Hãy nói bạn đã thấy trên Nhanh5s khi gọi)

  30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh